170 / 2015
 

 

İçindekiler

Editörün Önsözü

SSM Platform Projeleri Müsteşar Yardımcısı Serdar DEMİREL, Sorularımızı Yanıtladı

  

PiriReis'in İnşasına Başlandı

12nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı: 221 ve 222’nci Filo Komutanlıkları

NATO Genelkurmay Başkanları İstanbul’da Buluştular

Bayraktar LST Gemisi Denize İndirildi

Hava Ulaştırma Kabiliyetinde Gelişmeler

Türk Silahlı Kuvvetlerinden Haberler

‘Stratejik Hava Savunma Sistemleri Yol Haritası’ Paneli

Azerbaycan’a Bakış

MTU Türkiye Çeyrek Asırı Geride Bıraktı

‘Hindistan’a Bakış

Türkiye’nin Güvenliğine Hizmet Veren İHA Sistemlerine Bir Bakış – Bölüm-II

DSEi 2o15 Fuarı İzlenimlerimiz: Duyduklarımız Gördüklerimiz!

‘High-Tech Port by MüSİAD Qatar’ İleri Teknoloji FuarındaKatar ile ABD$5oo Milyon’luk Flört!

7nci Deniz Sistemleri Semineri 

Endüstriye Bakış

 

 Contents

Word from the Editor

Deputy Undersecretary for Platform Projects of SSM,InterviewSerdar DEMİREL Talks to S&H

First Welding Ceremony of the PiriReis AIP Submarine

12th Air Transportation Main Base Command: 221st and 222nd Squadron Commands

NATO Chiefs of Defence Meet in İstanbul

Bayraktar LST Ship Launching Ceremony

Recent Develeopments in the Air Transportation Capability of TuAF

News from the Turkish Armed Forces

‘Strategic Air Defence Systems Road Map’ Panel

View from Azerbaijan

MTU Turkey Celebrates 25th Anniversary

View from India

A Look at the Unmanned Aerial Systems Serving theSecurity of Turkey – Part-II

DSEi 2o15 Fair Impressions: Seen & Heard!

US$5oo Millon Flirt with Qatar at the ‘High-Tech Port byMüSİAD Qatar’ Fair

7th Naval Systems Seminar 

Industrial Focus

 

 

 


 

MÖNCH MEDIA TURKEY

Hoşdere Caddesi, Halit Ziya Sokak,
No: 26/9 Çankaya 06540
Ankara / Turkey
Phone: +[90-312] 441 93 54
Fax: +[90-312] 439 57 24

FOLLOW US

BLOG

Designed by Etkileşim Grafik Tasarım | Powered by AdaNet