HAKKIMIZDA
 
Türkiye’nin Savunma Sanayi, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanı: SAVUNMA ve HAVACILIK

Mönch Türkiye Yayıncılık, Bonn, Almanya merkezli uluslararası Mönch Publishing Group [MPG]'un Türkiye, Karadeniz Ülkeleri, Orta Asya Cumhuriyetleri ve Orta Doğu faaliyetleri için bir odak noktası olarak 1987 yılında kurulmuştur. Konuyla ilgili yetkili ve uzmanların istek ve arzuları doğrultusunda Savunma Sanayi, Havacılık ve Uzay, Teknoloji ve Strateji konularında uluslararası platformlardaki gelişmeler, ArGe faaliyetleri, endüstriyel, teknik ve bilimsel konularla ilgili bir bilgi ve iletişim platformu oluşturmak amacıyla SAVUNMA ve HAVACILIK [S&H] dergisini Türkiye’nin savunma sanayi, havacılık ve uzay konularında tek uzman dergisi olarak yayınlamaya başlamıştır.

İlk sayısı Nisan 1987’de yayınlanan ve o günden bugüne yayın hayatına başarıyla devam eden SAVUNMA ve HAVACILIK dergisi, bir yandan uluslararası savunma sanayilerindeki gelişmeleri ve gerçekleştirilen çalışmaları okuyucularına düzenli olarak iletirken, aynı zamanda da Türkiye’de aynı doğrultudaki faaliyetleri Türk Silahlı Kuvvetleri [TSK]’nin ihtiyaçları çerçevesinde ele alarak, tüm ilgililer için iki taraflı bir bilgi iletişim platformu olarak yerini almıştır. Kara Havacılık ve Lojistik Dergilerinden sonra Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı’nın Hava Savunma ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Polis Havacılık Dergilerine de teknik destek veren Mönch Türkiye Yayıncılık, her biri ayrı uzmanlık sahalarına hitap eden bu özgün dergileri okuyucularına kazandırmanın büyük gururunu duymaktadır.

1987 yılından bu yana oluşan geniş arşivinin desteğiyle; Türkiye'de yerleşik savunma sanayi ve özel güvenlik kuruluşlarının her türlü fotoğraf çekimi, broşür hazırlanması, tasarım ve baskı hazırlık işlemleri, fuar stant tasarım ve yapımı, poster/broşür ihtiyaçlarına da hizmet veren Mönch Türkiye Yayıncılık’ın Türk Savunma Sanayi’nin gelişimine ve tanıtımına sağladığı katkı SAVUNMA ve HAVACILIK derginiz ile sınırlı kalmamış, yüksek baskı kalitesine ve en güncel bilgilere sahip prestij kitaplarının yanı sıra gerçekleştirdiği seminer/sempozyum ve tanıtım dokümanı yayını ile de bu sürece katkı sağlamıştır.

Bu çerçevede, Haziran 2ooo’de ‘Türk Savunma Sanayinde Yeni Ufuklar ve İşbirliğinde Küreselleşme’, Eylül 2oo1’de ‘Politik, Teknik ve Stratejik Gelişmelerin Türkiye’ye Etkileri’, Haziran 2oo4’te ‘MEBS Alanındaki Yenilikler ve TSK Tarafından Kullanımı’, Haziran 2oo5’te ‘e-Devlet Alanındaki Uygulamalar ve TSK tarafından Kullanımı’ ve Kasım 2oo7’de ‘Güvenli Bir Gelecek Için-1nci AnaYurt Güvenliği’ konulu Sempozyumlar TSK ve sanayinin büyük katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Mönch Türkiye Yayıncılık, Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın 2onci Yıl Etkinlikleri organizasyonuna da imza atmıştır.

Kitap alanındaki çalışmaların başında ise ‘Türk Silahlı Kuvvetleri Kitabı’ gelmektedir. Ülkemizin gurur kaynağı Türk Silahlı Kuvvetleri [TSK]’ni en iyi biçimde tanıtmayı hedefleyen ve ilki 1995, ikincisi 1999, üçüncüsü 2oo3 ve dördüncüsü 2oo8 yılında yayınlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Kitabı'nın 5nci edisyonunu, yine Genelkurmay Başkanlığı adına 2o14 yılında okuyucularımızın dikkatine sunulmuştur. Genelkurmay Başkanlığı ile işbirliği altında düzenlenen ve bütün bilgileri en güncel şekli ile hazırlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Prestij Kitabının beşinci basımı Mönch Türkiye Yayıncılık’ın 28nci Yılında, Genelkurmay Başkanlığı’na teslim edilmiştir. İngilizce ve Türkçe olarak basılan doküman Genelkurmay Başkanlığı ve üç Kuvvet Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı ve TSK’nin Barış Görevlerini kapsamaktadır. Söz konusu doküman TSK’nin yurt dışı ve yurt içinde prestij/tanıtım dokümanı olarak kullanılmaktadır.

Mönch Türkiye Yayıncılık ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı adına 'Beyaz Kitap 2000/White Book 2000', KKK adına 'Türk Kara Kuvvetleri [Türkçe/İngilizce, 2oo1 ve 2o14]' ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı adına Müsteşarlığın 15nci ve 2onci kuruluş yıldönümlerinde sırasıyla 'Savunma Sanayiinin Dünü, Bugünü ve Yarını' ve 'SSM ve Türk Savunma Sanayii' isimli prestij kitaplarının yayınını da gerçekleştirmiştir. Diğer yandan, Savunma Sanayi Müsteşarlığı [SSM] ile işbirliği altında, giderek artan savunma ihracatına yönelik bir rehber oluşturmak amacıyla Türk Savunma Ürünleri Rehberi konseptini hayata geçirdik ve Türkçe, İngilizce ve Arapça edisyonlarını, her yıl güncellenmiş şekli ile yetkililere teslim ettik. 

Mönch Türkiye Yayıncılık imzasını taşıyan Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan, yüksek baskı kalitesine sahip prestij kitapları arasında; ‘Matrakçı Nasuh’un gravürlerinden oluşan ‘Tarih-i Feth-i Şikloş ve Estergon ve Estolnibelgrad [Süleymanname]’, ‘Sultan Bayezid’ın Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de yaptığı deniz seferlerini konu alan ‘Tarih-i Sultan Bayezid’ ve Kanuni Sultan Süleyman’ın Bağdat Seferini [Irakeyn Seferi] anlatan ‘Nasuh Matrakçı Minyatürlerinde XVI. Yüzyıl Osmanlı Seferleri’ isimli eserler ile ‘Çanakkale Hava Savaşları’ ve ‘Askeri Havacılıkta 100 Yıllık Türk/Alman İşbirliği’ isimli kitaplar da yer almaktadır.

Mönch Türkiye Yayıncılık/Savunma ve Havacılık derginiz olarak aynı zamanda 2oo5 yılından itibaren her iki senede bir tekli yıllarda gerçekleştirilen IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarlarının resmi yayın organı ‘IDEF Show Daily’ ve ‘IDEF Daily’ isimli dergileri de hazırlamaktayız. Fuar süresince [3 sayı] ücretsiz olarak dağıtılan olan dergiler Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır. Mönch Türkiye Yayıncılık/SAVUNMA ve HAVACILIK dergisi olarak ayrıca, ‘Türkiye Hava Gösterisi [Air Show Turkey] 2o11’, ‘MilGem Özel Sayısı’, ‘TSKGV 25. Yıl Özel Sayısı’  ve Türk Deniz Kuvvetlerinin muharip gücünün vazgeçilmez bir parçası olan Deniz Havacılığının 1oo’ncü yılı [Haziran 2o14] münasebetiyle hazırlanan ‘Türk Deniz Havacılığının 1oo Yılı’ gibi özel sayılara da imza attık.

Sonuç olarak, TSK’nin modernizasyon çalışmaları kapsamında sürdürülen yeni silah, araç, gereç ve teçhizat alımları ve envanterdekilerin modernizasyonu ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı [SSM]’nın, süratle gelişen ulusal savunma sanayi alt-yapısına yönelik etkinliklerinin objektif bir bakış açısı ile zamanında ve doğru bilgilerle sizlere ulaştırılabilmesi için bir ayna vazifesi gören SAVUNMA ve HAVACILIK [S&H] derginiz 30 yıllık yayın hayatı süresince, bir ansiklopedi gibi referans dokümanı olabilecek yayıncılık anlayışı ile, Türkiye’nin Savunma Sanayi alanındaki tüm gelişmelerini bir bir tarihe not düşerek kayda geçirmiş ve istediğimiz zaman anımsanabilmelerini sağlamıştır.

 

 

 


 

MÖNCH TÜRKİYE YAYINCILIK

Hoşdere Caddesi, Halit Ziya Sokak,
No: 26/9 Çankaya 06540
Ankara / Türkiye
Tel: +[90-312] 441 93 54
Fax: +[90-312] 439 57 24

BİZİ TAKİP EDİN

BLOG

Designed by Etkileşim Grafik Tasarım | Powered by AdaNet