Gelecek ‘Kümelenme’de

STM, sanayi kümelenmeleri konusundaki sektör raporunu geçtiğimiz Mayıs ayı içinde yayınladı. Raporda verilen örnekte savunma firmalarının yaklaşık yüzde 8o’inin Ankara’da bulunduğu, sektörde 2o2o yılına kadar ciro ve personel olarak önemli bir artış beklentisi olduğuna dikkat çekildi.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın bir iştiraki olarak faaliyetlerini yürüten STM, sanayi kümelenmeleri konusundaki raporunu yayınladı. “Aynı coğrafyada, benzer iş kolunda faaliyet gösteren, birbiriyle işbirliğinde bulunan işletmelerin ve onları destekleyici kurumların bir araya gelmesi” olarak tanımlanan kümelenmelerin, stratejik bir öneme sahip olduğu vurgulandı. Rapora göre kümelenme girişimlerinin başarıya ulaşması için “ulusal ve uluslararası seviyede etkin bir işbirliği mekanizmaları kurmak” dahil çok sayıda önemli kriter bulunuyor.

Türkiye’deki doğal kümelenmenin en iyi örneğinin Ankara’daki savunma sektörü olduğu belirtilen rapora göre savunma firmalarının yaklaşık yüzde 8o’inin Ankara’da bulunuyor ve sektörde 2o2o yılına kadar ciro ve personel konularında önemli bir artış beklentisi bulunuyor. Türkiye’de savunma, uzay ve havacılık sektöründeki kümelenmelerin tek tek incelendiği raporda dünyadan da örnekler verildi. İleri teknolojilere dayalı sanayi alanlarında yürütülen çalışmaların diğer sanayi dallarının gelişmesinde önemli rol oynadığının altı çizildi. STM raporunda gelişmiş ülkelerin savunma, havacılık ve uzay sanayiini öncelikli görerek bu alandaki kümelenmelere özel önem verdiği kaydedildi.


MÖNCH TÜRKİYE YAYINCILIK

Hoşdere Caddesi, Halit Ziya Sokak,
No: 26/9 Çankaya 06540
Ankara / Türkiye
Tel: +[90-312] 441 93 54
Fax: +[90-312] 439 57 24

BİZİ TAKİP EDİN

BLOG

Designed by Etkileşim Grafik Tasarım | Powered by AdaNet